Suduudni Seenaa gootota Oromoo kun tolfamaa jira waan taeef nutti deebiaa. Yeroo dhihootti qophaaee dhihaata. Galatoomaa!

Back To Top